Online Backup

Med Cloudist Online Backup får du en säker, snabb och kostnadseffektiv backuplösning som eliminerar ditt behov av investeringskostnader. Du får möjligheten att snabbt skala upp din backup när du eller dina kunder växer - utan att behöva investera i dyr hårdvara.

Features

Automatiserar allt – avancerade funktioner för ökad beredskap när hotbilden blir allt större.

Cyberattacker

Med en snabbt växande hotbild måste företagen se till att slutanvändarnas data skyddas och kan återställas på ett ögonblick. Veeam Agent för Microsoft Windows ger företag centraliserad agenthantering för att skydda sina arbetsstationer, datorer samt fysiska servrar.

Backup återstartar med cache

Se till att alla dina arbetsstationer är skyddade med optimerad dataöverföring som fortsätter att ladda upp data från den tidpunkt där den stoppades.

Parallell datautläsning

Uppnå mål för återställningspunkter genom ökad prestanda för säkerhetskopiering vid skydd av Windows Server, speciellt viktigt för de med större mängder data. Läsning av data sker parallellt vid förekomst av flera diskar.

Applikationsmedvetna säkerhetskopior

Skapa applikationssäkrade säkerhetskopior med avancerad applikationsmedveten hantering. Funktionen är anpassad för Exchange, Active Directory och SQL

Fördelar

Cloudist Online Backup gör allt automatiskt. Du kan vara säker på att all din data säkerhetskopieras och att den lagras säkert på en säker plats - varje dag. Vid en viss tidpunkt krypteras din data automatiskt och överförs till en av de säkraste datacenter i världen - varje dag på året.

Inga investeringskostnader

Kom igång inom några minuter. Inga stora investeringar eller dyr hårdvara behövs.

Hanterbar

Snabbt, enkelt och säkert - våra hanterade backuptjänster tar dina molntjänster till nästa nivå.

Skalbar

Skala upp när dina kunder växer för att optimera dina tjänster.

Säker

Ditt data lagras i ett av de säkraste datacenter i världen (säkerhetsklass 3 & larmklass 3).

Hållbar

Vi äger och driver våra svenska datacenter där hållbarhet är en nyckelfaktor för oss.

Enkel prissättning

Kostnaden baseras på kvotstorlek och skalas upp automatiskt om det behövs utan hårdvaruinvesteringar.

Boka möte

Cloudist AB

Org nr: 559269-6313

Nordenskiöldsgatan 11a

211 19 Malmö